ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 0:1 | لینک  | ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 16:30 | لینک  | برچسب‌ها: کلاه, گردبافی, دخترانه, پسرانه, زنانه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 20:20 | لینک  | برچسب‌ها: دخترانه, گردبافی
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 12:50 | لینک  | 

 

برچسب‌ها: گردبافی, اصطلاحات
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 20:40 | لینک  | 


برچسب‌ها: گردبافی, اصطلاحات
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 12:7 | لینک  | برچسب‌ها: پلیور, راه راه, دخترانه, پسرانه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 11:30 | لینک  | برچسب‌ها: هد بند, توری
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 20:15 | لینک  | برچسب‌ها: هد بند, توری
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 19:58 | لینک  | 

 برچسب‌ها: هد بند, توری
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 19:40 | لینک  | 


برچسب‌ها: پتو, توری, دخترانه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 12:59 | لینک  | برچسب‌ها: پتو, توری, راه راه, دخترانه, پسرانه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 11:55 | لینک  | برچسب‌ها: شال, توری, زنانه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 11:30 | لینک  | برچسب‌ها: سایر بافتها, جودونه, پیچ, پسرانه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 10:54 | لینک  | برچسب‌ها: شال, توری, زنانه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 13:5 | لینک  | 


برچسب‌ها: توری, دالبر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 11:4 | لینک  | 

    
برچسب‌ها: کلاه, دخترانه, موج دار
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 13:57 | لینک  | 

 
برچسب‌ها: کلاه, توری, دخترانه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 11:49 | لینک  | 


برچسب‌ها: سایر بافتها
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 17:7 | لینک  | برچسب‌ها: توری
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بافنده در ساعت 10:35 | لینک  |